Geiloselskap modell for Lunds grønne satsing

Anleggsgartnermester Pål Lund er godt i gang med å bygge en ny og sterk grønn aktør. Hans selskap Anleggsgartner Øst har vokst fra 0 til 33 millioner i omsetning på to år. Når geilingen Jostein Bjørnstad nå etablerer anleggsgartner Øst Geilo med Pål som medeier, kan det danne modell for en nasjonal aktør med sterk …

Geiloselskap modell for Lunds grønne satsing Les mer »