Om Anleggsgartner Øst

Historien om Anleggsgartner Øst handler om at flinke fagfolk finner sammen.


Selskapet ble etablert ved at den unge anleggsgartneren Bror Hallerud med fartstid i Steen & Lund hadde ambisjoner om å starte for seg selv. Samtidig var anleggsgartnermester Pål Lund klar for å utvikle et nytt anleggsgartnerfirma etter å ha bygd Steen & Lund til å bli landets største – og solgt seg ut.


Utover våren og sommeren 2020 styrket Bror og Pål laget med flere dyktige fagfolk med lang erfaring og lidenskap for faget – alle med klare ambisjoner om å utvikle et selskap med fokus på kreativitet og bærekraftige løsninger.


Eierne av Anleggsgartner Øst er alle anleggsgartnermestere eller anleggsgartnere, og alle er operative i selskapet. De ønsker sammen med stadig flere medarbeidere å skape et anleggsgartnerfirma som rendyrker faget. Sammen danner de et team som har erfaring og kompetanse, som oser av faglig stolthet og som evner å forstå og levere de løsningene som kundene drømmer om.


Selskapets hovedområde er Vestfold Telemark fylkeskommune og kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Asker og Bærum. Det betyr alle grønne oppdrag mellom Porsgrunn og Oslo er interessante for Anleggsgartner Øst.


Medarbeiderne i anleggsgartner Øst vil gjøre et grønt fag enda grønnere. «Bærekraftig» er deres stempel på hvert eneste prosjekt.

Våre medarbeidere

Foto av anleggsgartner Bror Hallerud fra Anleggsgartner Øst

Anleggsgartner Bror Hallerud fra Drammen

Tlf. 92 33 88 11, e-post: bror@agost.no


Bror har levd med anleggsgartnerfaget hele livet siden sommeren han var 16. Da begynte han som sommervikar og fikk etterhvert lærlingekontrakt i Norges største anleggsgartnerfirma, Steen & Lund. I 2008 tok han fagbrevet, og det gikk ikke lenge før han ble ansatt som produksjonsleder.
I 2019 var Bror klar for nye utfordringer. Han ville begynne for seg selv slik at han fullt ut kunne leve ut sine egenskaper som entusiastisk og kreativ og der han kunne sette sitt eget preg på virksomheten.
Bror trives spesielt godt når han kan lære seg noe nytt og praktisere det. Derfor har han skaffet som viktig kunnskap om takhager, grønne vegger og overvannshåndtering - sterkt voksende områder innenfor faget. Bror har to års erfaring med bygging av og vedlikehold av sedumtak.
Bror liker godt å være i forkant og er opptatt av at kommunikasjon med kundene skal være tydelig og løsningsorientert.

Anleggsgartnermester Pål Lund fra Vestfold

Tlf. 952 91 000, epost: pal@agost.no


Pål er en av anleggsgartnerfagets frontfigurer og en av bransjens fremste talspersoner. Den lidenskapelige byggeren av uterom og fellesrom har anlegg som Slottsplassen, Tjuvholmen, Drammen sentrum og en rekke store hageanlegg på CV´en.


Da Pål forlot Steen & Lund i 2019 etter å ha solgt selskapet til Betonmast Hæhre i 2017, tok han et realt magadrag og en pust i bakken. Han flyttet hjem til Vestfold, kjøpte gård og gjorde seg klar for ny etappe i faget han elsker så høyt.


Nå er Pål arbeidende styreleder i Anleggsgartner Øst. Han har sterke faglige ambisjoner, og kjent for å være en som gjerne snur opp ned på de vedtatte sannhetene på jakt etter det som kjennetegner et vellykket prosjekt.

Foto av anleggsgartner Jørgen Hellum fra Anleggsgartner Øst
Foto av anleggsgartnermester Pål Lund fra Anleggsgartner Øst

Anleggsgartner Jørgen Hellum fra Svelvik

Tlf. 979 80 852, e-post: jorgen@agost.no


Jørgen er anleggsgartneren med full oversikt! Han har drevet både for seg selv og jobbet mye i team. Jørgen vet hva som skal til for å gjennomføre et vellykket prosjekt; både i løsning, på tid og innenfor budsjett.

I 13 år har Jørgen drevet egen virksomhet som anleggsgartner. Før han begynte for seg selv, gikk han en god skole hos Norges største anleggsgartnerfirma, Steen & Lund. Dit ble han hentet tilbake etter sitt soloraid, og der fikk han muligheten til å være med på sin hittil største anleggsgartneroppgave - som produksjonsleder for parkanlegget på Campus på Ås. (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Jørgen er den selvskrevne anleggslederen og har ansvaret for å gjennomføre prosjektene. Det passer den strukturerte gartneren perfekt at Anleggsgartner Øst legger vekt på fagkunnskap og faglig stolthet. Nå får han alle muligheter til å gjøre det han liker aller best: å finne kreative og gode løsninger i samarbeid med kunden.

Landskapsingeniør/anleggsgartnertekniker Bjørn Skorgen-Casell fra Larvik

Tlf.: 915 48 777, e-post: bjorn@agost.no


Bjørn har vært i anleggs- og anleggsgartnerbransjen siden slutten på 80-tallet. I 2015 var han ferdig utdannet landskapsingeniør, og ble umiddelbart engasjert som anleggsleder med ansvar for små og mellomstore prosjekter.

Ett av Bjørns stolteste og kjæreste prosjekter er rekonstruksjonen av Hirschtrappen foran Urbygget i den praktfulle og fredede parken på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (MNBU) på Ås.

Gjennomføring til riktig tid, kvalitet og pris, er Bjørns mantra. Han har stålkontroll på den grønne delen av faget og en faglig stolthet som gjør at han ikke forlater et prosjekt før det er faglig forsvarlig utført og godkjent.

På veien til ferdig prosjekt legger Bjørn vekt på at kommunikasjonen skal være åpen og gjensidig. – Min erfaring er at god dialog løser de aller fleste utfordringer, sier Bjørn.

I kontakten med kolleger og kunder kommer det godt med at Bjørn er utstyrt med et positivt lynne, at han har ledererfaring fra anleggsbransjen og at han i mange år også jobbet i turistnæringen.

Foto av landskapsingeniør / anleggsgartnerteknikker Bjørn Skorgen-Casell

Maskinkjører/formann Jonas Ragnarsson fra Oslo
Tlf.: 456 91 389, e-post: jonas@agost.no


Jonas har fagbrev som maskinkjører, og har mer enn ti års erfaring i faget. Før han flyttet til Norge i 2012 og ble maskinfører hos Steen & Lund, hadde han kjørt hjulgraver hjemme i Sverige i seks år.
Jonas håndterer alt av maskiner, og betjener hjullaster og vibroplate like elegant og profesjonelt som han manøvrerer gravemaskinen. Etter hvert har Jonas også vist at han evner og ønsker å ta mer ansvar og utføre flere arbeidsoppgaver. De siste årene har han derfor arbeidet både som bas og produksjonsleder.
Blant de flotte prosjektene som Jonas har hatt gleden av å få arbeide med, er bydelsparken Bjerkedalen Park i Oslo, byrommet Wessels plass ved Stortinget og omgjøringen av de gamle stallene ved Slottet til Dronning Sonja Kunststall(Midtstallen-prosjektet). Jonas har også deltatt i det store og viktige flomsikringsprosjektet på Tusenårsstedet i Krokstadelva og vært med på utvidelsen av Grua kirkegård på Hadeland med anleggelse.

Anleggsgartner Håkon Lund fra Sandefjord

Tlf: 970 00 035, e-post: haakon@agost.noLærling Stian Wangen 


Stian er en ivrig, lærevillig og blid anleggsgartner lærling med erfaring fra steinindustrien.