Våre tjenester

Vi tilbyr totalentreprise og har spesialisert oss på disse tjenestene:

 • Planlegging og prosjektering
 • Takhager
 • All beplantning
 • Sedumtak
 • Brostein
 • Belegningsstein
 • Kantstein
 • Forstøtningsmurer (granitt/betong)
 • Skifer
 • Vannfontener
 • Vedlikehold (beskjæring)
 • Ferdigplen
 • Snekkerarbeid (pergola, plantekasser etc.)
 • Gravearbeider

Faglig kvalitet

Alle eierne i Anleggsgartner Øst er utdannet anleggsgartnere og deltar i utførelsen av jobbene selv. De gløder for faget, er innovative og løsningsorienterte, og jakter alltid etter nye muligheter og løsninger sammen med kunden.

Foto av anleggsgartner Jørgen Hellum, anleggsgartnermester Pål Lund og anleggsgartner Bror Hallerud i Anleggsgartner Øst
Foto av granittmur, rhododendron, elvesingel og betongtrapp

Anleggsgartner Østs medarbeidere har et inderlig ønske om å være best, å tilby høy kvalitet og levere alle prosjekter innenfor tids- og budsjettrammene.


Løsninger skal fungere

Våre gartnere er kresne i valg av materialer og løsninger, og står inne for den faglige kvaliteten. Det betyr at Anleggsgartner Øst tar ansvar for at plantene trives, at vannet i anlegget renner riktig vei, at stein og murer er holdbare og tåler bruk, vær og vind.


Miljø og bærekraft

Vi utvikler bærekraftige løsninger der holdbarhet, gjenbruk og lavt klimaavtrykk står sentralt.

Vi kjører elbil til anleggene når det er mulig, vi bruker elektriske maskiner der det fungerer, anbefaler norske planter og norsk stein. Vi er bevisst på å sortere alt avfall, og vi gjenbruker gjerne.

"Jeg er selv anleggsgartnermester. Sammen med kollegene mine setter jeg min ære i å utføre arbeidet med fagkunnskap. Det skal synes at det er fagfolk som har gjort jobben. Slik er det, enten vi snakker om en fredelig privat hage, en gårdsplass eller et travelt uterom. Å få være med på å skape levende utemiljøer der folk trives og

opplever det gode i livet, er inspirerende."

Anleggsgartnermester Pål Lund