_LE_8302
_LE_8616
BILDE 8 SØRUM MUR
_LE_8600
_LE_8779
_LE_8354
_LE_8645
_LE_8493
_LE_8710
BILDE 1 SØRUM- FORNØYD KUNDE

Anleggsgartnere for utemiljø og hage

Vi utfører anleggsgartnertjenester for private, næringslivet og det offentlige. Vi har lang erfaring i faget, og alle våre medarbeidere er utdannet fagarbeidere eller på vei til å bli det.


Bærekraftige løsninger er viktig for kloden, for kunden og for oss.


Vårt mål er at kundene skal omtale oss som flinke fagfolk som utvikler kreative, varige og bærekraftige løsninger.


Vår profil er grønn-grønn og vårt motto er "grønnere enn det vi greier, blir det ikke".

Våre verdier er lidenskap og stolthet.

Uterom skal skape trivsel

 


"Anleggsgartneren er viktigere enn folk tenker på når de er ute – enten de er i egen hage, i parken eller på torget. Det er vi som skaper uterommene og gjør det trivelig for folk å ferdes der.

Det er vi som bidrar til den ekstra opplevelsen og den gode stemningen."

Anleggsgartnerne i Anleggsgartner Øst

Foto av Anleggsgartner Bror Hallerud, anleggsgartnermester Pål Lund og anleggsgartner Jørgen Hellum

Anleggsgartner Bror Hallerud, anleggsgartnermester Pål Lund og anleggsgartner Jørgen Hellum

Vi tilbyr totalentreprise

Disse tjenestene har vi spesialisert oss på:

• Planlegging og prosjektering

• Takhager

• All beplantning

• Sedumtak
• Brostein
• Belegningsstein
• Kantstein
• Forstøtningsmurer (granitt/betong)
• Skifer
• Vannfontener
• Vedlikehold (beskjæring)
• Ferdigplen
• Snekkerarbeid (pergola, plantekasser etc.)
• Gravearbeider

Bærekraftige løsninger


FNs bærekraftmål er vår visjon. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår.


Anleggsgartner Øst tar FNs bærekraftmål på alvor
Vi er opptatt av – og bekymret for – klimaet i verden. Vi ser at været blir våtere og villere, og at det kommer til å utløse flere ras og mer flom. Derfor tar vi utfordringene alvorlig, og samarbeider med eksperter på overvann, har kontakt med kompetente landskapsarkitekter og velger stedstilpassede produkter og løsninger. Vi gjenbruker gjerne. Det betyr at vi gjerne vasker og snur gammel stein, lager en mur av den eller bruker den til fundamentering. Da blir den brukt om igjen. Og vi, kunden og miljøet sparer enda et lastebillass.

Anleggsgartner Øst implementerer bærekraftmålene i anleggsgartnerfaget. Vi gjør disse målene til en naturlig del av vår virksomhet. Ja, vi går enda lenger. Vi stiller de samme kravene til våre leverandører.

For å kunne være helt konkrete, har vi bestemt oss for å arbeide målrettet med disse bærekraftmålene, nr. 12, 13 og 15.

Ikon av FNs bærekraftmål nr. 12
Ikon av FNs bærekraftmål nr. 13
Ikon av FNs bærekraftmål nr. 15