Anleggsgartner Øst Geilo

Geiloselskap modell for Lunds grønne satsing

Anleggsgartnermester Pål Lund er godt i gang med å bygge en ny og sterk grønn aktør. Hans selskap Anleggsgartner Øst har vokst fra 0 til 33 millioner i omsetning på to år. Når geilingen Jostein Bjørnstad nå etablerer anleggsgartner Øst Geilo med Pål som medeier, kan det danne modell for en nasjonal aktør med sterk lokal forankring.

Geilos utvikling som helårs hyttedestinasjon og økt bruk av hyttene har fått de to erfarne anleggsgartnerne til å etablere Anleggsgartner Øst Geilo AS. Jostein er daglig leder og hovedaksjonær, Pål er styreleder og medeier. Åtte medarbeidere er klare til innsats for hytteeiere, bedrifter, boligeiere og offentlig virksomhet i Hallingdal.

Lokal forankring

Det er geilingen Jostein som er sjefen i Anleggsgartner Øst Geilo. – Når vi velger å inngå samarbeid med en større aktør, er det for å bli en del av et sterkt faglig miljø og utnytte stordriftsfordeler, for eksempel på innkjøp, sier han.
Pål Lund etablerte Anleggsgartner Øst med base i Sandefjord og Drammen for to år siden etter å ha forlatt Steen & Lund som han bygde opp til å bli Norges største anleggsgartnerfirma. Hans nye selskap har vokst raskt, fra 0 til 33 millioner i omsetning og fra 1 til 20 medarbeidere på to år. Lund er klar på at Anleggsgartner Øst Geilo er lokalt eid og lokalt styrt. Samtidig ser han at modellen kan være starten på noe nytt og stort, et slags franchisekonsept innen anleggsgartnerfaget.

Modell

– Samarbeidet med Jostein på Geilo kan danne mal for en løsning vi vurderer også flere andre steder. Blir vi i Anleggsgartner Øst invitert til samarbeid av lokale anleggsgartnere som ønsker å vokse og utvikle seg sammen med oss, er vi åpne for det, sier han.
– Vi ønsker å ta posisjonen som den grønne aktøren i bransjen. Bærekraft, gjenbruk og lokal forankring er viktig. Det betyr for eksempel at vi legger vekt på å bruke lokale masser og «sette tomtene tilbake» etter bygging. Vi kaller det revegetering, noe som bidrar til å begrense skadene i naturen i forbindelse med bygging, sier Jostein Bjørnstad. Pål Lund legger til: Vi planter ikke tuja på Geilo!

Det grønne vinnerlaget

De to anleggsgartnerne er enige om at lidenskapen for anleggsgartnerfaget og ambisjonen om å utvikle bærekraftige løsninger, må være basis for et slikt samarbeid.
– Vi kaller oss «det grønne vinnerlaget» og trives best når vi kan utvikle kreative og bærekraftige løsninger, sier Pål Lund. Han er kjent for å bygge sterke lag og legger stor vekt på at både kunder og ansatte skal trives.

– Vårt mål er å gjøre uterommene trivelige for folk. For å lykkes med det, er det viktig at våre medarbeidere har det bra på jobb. Vi jobber hardt sammen, har det mye moro sammen og deler en felles interesse: lidenskapen og stoltheten for anleggsgartnerfaget, sier Pål Lund.

På Geilo etablerer Jostein Bjørnstad (t.h.) Anleggsgartner Øst Geilo. Selskapet kan danne mal for medeier Pål Lunds planer om et nasjonalt nettverk av anleggsgartnerfirmaer. (Foto: Pål Kristian Grue Tufte)

Kontakt:
Pål Lund 952 91 000
Jostein Bjørnstad, 906 56 329

Telefon

+47 906 56 329

E-post

jostein@agost.no

Adresse

Lienvegen 155A, 3580 Geilo

Faktura

EHF 928764079 eller pdf 928764079@autoinvoice.no