Bærekraft

Bærekraftige løsninger

FNs bærekraftmål er vår visjon

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår.

Anleggsgartner Øst tar FNs bærekraftmål på alvor

Vi er opptatt av – og bekymret for – klimaet i verden. Vi ser at været blir våtere og villere, og at det kommer til å utløse flere ras og mer flom. Derfor tar vi utfordringene alvorlig, og samarbeider med eksperter på overvann, har kontakt med kompetente landskapsarkitekter og velger stedstilpassede produkter og løsninger. Vi gjenbruker gjerne. Det betyr at vi gjerne vasker og snur gammel stein, lager en mur av den eller bruker den til fundamentering. Da blir den brukt om igjen. Og vi, kunden og miljøet sparer enda et lastebillass.

Anleggsgartner Øst implementerer bærekraftmålene i anleggsgartnerfaget. Vi gjør disse målene til en naturlig del av vår virksomhet. Ja, vi går enda lenger. Vi stiller de samme kravene til våre leverandører.

For å kunne være helt konkrete, har vi bestemt oss for å arbeide målrettet med disse bærekraftmålene, nr. 12, 13 og 15.

Anleggsgartner Øst AS
Anleggsgartner Øst AS
Anleggsgartner Øst AS
Anleggsgartner Øst AS
Anleggsgartner Øst AS