Søk

Meny

GRUNNARBEID

Grunnarbeid er essensielt for opparbeiding av hager og uterom, og det legger grunnlaget for et solid og stabilt fundament for hus og hytter. Først fjernes vegetasjon og jord for å sikre en jevn og stabil overflate. Deretter utføres nødvendig drenering for å beskytte mot fuktighet og skader. Grunnarbeidet inkluderer også utgraving av grøfter for vann- og avløpssystemer. Til slutt blir området jevnet ut og komprimert, klart for videre konstruksjon og anleggsarbeider.